"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Szanowni Klienci, mamy zaszczyt poinformować, że w naszej firmie

Weterynaryjny Gabinet kardiologiczny „WETKARDIO”
Anna Olejniczak-Pytel
ul. Cisowa 1/24
41-800 Zabrze

jest realizowany projekt współfinansowany z funduszy UE

Tytuł projektu: Utworzenie Zabrzańskiego Centrum Kardiologii Zwierząt, poprzez zakup cyfrowego aparatu rentgenowskiego oraz zestawu do testów wysiłkowych zwierząt w celu wdrożenia usług kardiologii weterynaryjnej.

Opis projektu:
Projekt, polega na utworzeniu centrum kardiologii zwierząt poprzez zakup cyfrowego aparatu rentgenowskiego oraz zestawu do testów wysiłkowych. Dzięki tym inwestycją oraz specjalistycznej wiedzy właścicielki i pracowników gabinetu WETKARDIO zostało wdrożonych 5 nowych usług:

  • Usługa 1 - Wszczepienie rozrusznika serca
  • Usługa 2 - Zabiegi balonikowania tętnicy płucnej oraz aorty
  • Usługa 3 - Zabieg wszczepienia stentów dotchawicznych
  • Usługa 4 - Rentgen
  • Usługa 5 - Test wysiłkowy

Ponadto, jednym z najważniejszych rezultatów wdrożenia i realizacji projektu jest podniesienie konkurencyjności gabinetu weterynaryjnego oraz dywersyfikacja i rozszerzenie jego usług o specjalistyczne zabiegi kardiologiczne dla zwierząt.

Wartość projektu 124 397,00 zł
Wartość dofinansowania 55 320.37 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl”.