Oferta

Szanowni Klienci

Mam zaszczyt poinformować, że od dnia 31.12.2015 w związku z realizacją projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach priorytetu 1. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Poddziałanie 1.2.4 Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Projekt pt.: Utworzenie Zabrzańskiego Centrum Kardiologii Zwierząt, poprzez zakup cyfrowego aparatu rentgenowskiego oraz zestawu do testów wysiłkowych zwierząt w celu wdrożenia usług kardiologii zwierzęcej.

wprowadzam do oferty gabinetu następujące usługi:

  • Usługa 1 - Wszczepienie rozrusznika serca
  • Usługa 2 - Zabiegi balonikowania tętnicy płucnej oraz aorty
  • Usługa 3 - Zabieg wszczepienia stentów dotchawicznych
  • Usługa 4 - Rentgen
  • Usługa 5 - Test wysiłkowy

Zapraszam do korzystania z rozszerzonej oferty usług Gabinetu Weterynaryjnego WETKARDIO.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013