Badanie metodą Holtera (holterowskie)

Badanie metodą Holtera pozwala na obserwację pracy serca przez 24 godziny. Podczas gdy rutynowe badanie EKG dostarcza zapisu zaledwie kilkanaście sekund z całodziennej aktywności serca, to badanie holterowskie pozwala wykryć zaburzenia ze znacznie większą dokładnością. Umożliwia ocenę pracy serca zarówno w trakcie snu, jak i podczas na przykład spaceru lub zabawy, o każdej porze dnia i nocy.

Kiedy powinno być wykonane badanie?

Wskazania do badań holterowskich są następujące:

  • omdlenia
  • kontrola zaburzeń rytmu serca wykrytego podczas rutynowego EKG
  • monitorowanie skuteczności leczenia

Badanie to powinno być także przeprowadzone u psów należących do ras ze skłonnością do kardiomiopatii: dobermanów, bokserów, wilczarzy.

Przygotowanie do badania

Badanie nie wymaga specjalnych przygotowań.

Przebieg badania

Badanie metodą Holtera trwa około doby. Jeśli nasz zwierzak niezbyt dobrze znosi obecność elektrod na swoim ciele, może ono z konieczności zostać skrócone. W miejscach przeznaczonych dla elektrod pacjent musi być wygolony, a elektrody zabezpieczone bandażem elastycznym i osłonięte kamizelką z kieszonką na aparat holterowski wielkości telefonu komórkowego. W czasie badania właściciel zwierzaka robi notatki z jego aktywności, tzn. kiedy śpi, kiedy spaceruje, zmienia zachowanie, biega itp. Po badaniu urządzenie jest zdejmowane, a zapis poddany analizie.

Wyniki

Podobnie jak w przypadku badania EKG wyniki oddaję w formie wydruku wraz z fragmentem zapisu z badania. Natomiast analiza wyników przeprowadzana jest za pomocą zarówno oceny wizualnej, jak i specjalnego programu komputerowego. Wyniki najczęściej są już na drugi dzień.